Monday, March 18, 2019 Register | Login

 

 
Fakta

Ordet meditation kommer från latinets meditare, som betyder att föras mot mitten, mot centrum.
Det är en sorts medveten vakenvila som syftar till inre ro och balans. Målsättningen kan exempelvis vara att uppnå stillhet, en upplevelse av total enhet med allt existerande eller att få tyst på sina tankar.

Det vanligaste är att man sitter stilla och avspänt med slutna eller halvöppna ögon. Focus kan vara någon inre föreställning (ex. ljud, bild, färg) eller att bara vara uppmärksam = mindfulness/medveten närvaro.

I väst presenteras ofta meditationen som en metod för avspänning. Det har sin grund i att vissa fysiologiska förändringar uppstår under meditation:

* Blodtrycket sjunker
* Immunförsvaret stärks
* Andningsfrekvensen sjunker

* Ämnesomsättning går ner
* Blodtrycket stabiliseras eller sänks
* Pulsen går ner

* Lugna och jämna hjärnvågor (alfavågor) som annars är sällsynta i vaket tillstånd
* Halten av stresshormonet kortisol sjunker

Regelbunden meditation har fler positiva effekter:
* Bättre sömn
* Höjd koncentrationsförmågan
* Smärta försvinner inte, men det går lättare att leva med den
* Återfallsrisken för den som varit deprimerad minskar

Print  
Meditation

Meditationskurs för nybörjare - "Meditationens smörgåsbord" 
Terminskurs där vi går igenom meditationens grunder och provar olika tekniker. 
Varje tillfälle börjar med en genomgång av meditationsteknik. 
Därefter mediterar vi cirka 20 - 30 minuter.
Det blir också utrymme för samtal och möjlighet att dela med sig av sina upplevelser.

Kursstart: inga nya datum planerade
Tid: både dag och kvällstider
Plats: varierar
10 x 60 minuter

Vid erhållen betalning 1200 kronor är du är garanterad en plats.
Plusgiro 619 15 48 - 4. (Ange namn och kurs)


Kortkurs, dag- eller helgkurs alternativt veckokurs kombinerad med yoga och / eller medveten andning.
Är ni en grupp så kan vi tillsammans komma fram till den kurs som tillgodoser era önskemål.

 

Läs mer om meditation i faktarutan till vänster.


         

 

Print  

Mobil: 076-272 39 14
Mail:
mia_massage@hotmail.com

Hem  |  Presentation  |  Behandlingar  |  Kurser  |  Yogapaddling  |  Hantverk  |  Produkter  |  Kontakt  |  Referenser  |  Grupper / Evenemang   |  Webbshop  |  Priser  |  Kalender  |  Presenttips  |  Länkar
Copyright 2007 by My Website  | Terms Of Use | Privacy Statement