Monday, March 18, 2019 Register | Login

 

 
Fakta

Magnetism
Människor, växter och djur behöver magnetism för att kunna leva. Jordens egen magnetism har minskat med 50% under de senaste 500 åren, vilket innebär att vi utsätts för mindre jordmagnetism än tidigare.
Vi är alla väl medvetna om behovet av luft, vatten och mat. Behovet av jordmagnetism är inte lika omtalat. Det blev definitivt bekräftat av NASA när de första astronauterna återvände till jorden, svaga och urlakade.

Bristen på jordmagnetism är enligt modern japansk forskning en av orsakerna till att vi i större utsträckning än tidigare drabbas av vissa sjukdomar och besvär.

Magneternas effekt
Alla celler i kroppen är elektriskt laddade. En frisk cell har en negativ laddning (-) och  miljön utanför cellen är positivt laddad (+). Magneter stimulerar cellerna vilket leder till ökad blodcirkulation, ökad syreupptagningsförmåga och smärtlindring (via betaendorfiner).

Mycket goda resultat har uppnåtts vid värk i axlar, rygg och armar, reumatism, ischias, stress, astma, sömnsvårigheter, förstoppning, whiplashskada, musarm m. m.

Gauss
Styrkan i ett magnetfält mäts i Gauss. Magnetterapiprodukternas styrka varierar mellan ett par hundra och flera tusen. Vid regelbundet bruk rekommenderas inte starkare magneter än 2500 Gauss.

Användandet av magneter för att förbättra hälsan är inget nytt. Magnetterapi har praktiserats i över 4000 år och fortfarande framkommer nya rön om fördelarna med magnetterapi som en ofarlig, kompletterande metod för läkning.

Försiktighetsåtgärder
* Undvik regelbunden användning på känslig hud i över 24 timmar.
* Avlägsna magneten vid ev. klåda, rodnad eller annat obehag. Byt plåster och sätt den på annan plats på huden.
* Rådfråga läkare före användning vid graviditet eller peacemaker.

Print  
Magneter

Magneter förlänger effekterna av massage. De kan också användas separat för att lösa upp och lindra muskelspänningar.

Jag säljer ett antal produkter som jag själv tycker är bra:
* plåstermagneter
* nätmagneter

Läs mer om magneter i faktarutan till vänster.
Till webbshoppen.

Print  
Magnetterapiprodukter

   
 

 

Print  
Hem  |  Presentation  |  Behandlingar  |  Kurser  |  Yogapaddling  |  Hantverk  |  Produkter  |  Kontakt  |  Referenser  |  Grupper / Evenemang   |  Webbshop  |  Priser  |  Kalender  |  Presenttips  |  Länkar
Copyright 2007 by My Website  | Terms Of Use | Privacy Statement